Version 1.12.1
Här kan du söka de ärenden som registrerats hos kommunstyrelsen från 2010-03-29. Du är välkommen att kontakta Vellinge kommun via e-post vellinge.kommun@vellinge.se om du vill ta del av handlingarna som finns i ärendena, eller om du är intresserad av ärenden som registrerats tidigare än 2010-03-29.

Du kan välja att söka på två sätt:
  • I fliken Ärendelista kan du söka fram ärenden som registrerats idag, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden eller senaste kvartalet.
  • I fliken Sök ärende kan du söka fram ärenden genom att ange ett eller flera sökbegrepp.