Version 1.12.1
Här kan du söka de ärenden som registrerats hos kommunstyrelsen från 2010-03-29. Kontakta Vellinge kommun på vellinge.kommun@vellinge.se om du är intresserad av ärenden som registrerats tidigare än 2010-03-29 eller vill ta del av handlingarna som finns i ärendena.
Du kan välja att söka på två sätt:
  • I fliken Ärendelista kan du söka fram ärenden som registrerats idag, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden eller senaste kvartalet.
  • I fliken Sök ärende kan du söka fram ärenden genom att ange ett eller flera sökbegrepp.
Förvaltning
Ärendemening
Ärendenummer
Registreringsdatum
Avslutsdatum